... سخن کوتاه ...

12 فروردین چه روزی است ؟

 

12 فروردين يکي از روزهاي تاريخي و مهم ايران اسلامي است، در اين روز با راي اکثريت قاطع مردم، نظام سياسي کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتي به نظام جمهوري اسلامي وحکومت مردمي تغيير يافت.

در 12فروردين 1358 ثمره مبارزات ضد سلطنتي و طاغوتي و شعار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي ملت ايران به بار نشست و نظام جمهوري اسلامي ايران استقرار يافت.


در اين روز ملت ايران با راي 2/98 درصدي خود ساختار سياسي ، اجتماعي ايران را تغيير داد و جمهوري اسلامي مستقر شد. به همين سبب اين روز مبارک از آن پس روز «جمهوري اسلامي» نام گرفت. 

پس از آنکه قرنها تئوري جدايي دين از سياست و نظامهاي حکومتي لائيک بردنيا سيطره داشت و قوانين شرعي و الهي امري خصوصي در زندگي مردم تعبير مي شد، در 12فرودين سال 58 نظامي متولد شد که اين نظريه‌ها را در قرن بيستم باطل کرد و حکومت اسلامي را براساس موازين وآموزه‌هاي ديني به منصه ظهور و عمل رساند. 

جمهوري اسلامي شکل نويني از نظامهاي حکومتي است که تلاش مي کند با الهام از قوانين و تعاليم نجات بخش اسلام الگوي زندگي جديدي درعرصه اجتماعي و سياسي بشر امروزي ارائه دهد تا بر اساس آن نيازهاي مادي و معنوي انسان توئمان فراهم شود. 

از نظام جمهوري به «حکومت مردم بر مردم» تعبير مي شود و «جمهوريت» در نظام حکومتي نشان دهنده نقش مردم در تشکيل و استمرار آن است به طوري که مردم با حضوردر صحنه‌هاي مختلف علاوه بر مشارکت در تعيين سرنوشت خويش خواسته‌هاي خود را از حکومت مطالبه مي‌کنند. 

معني لغوي «جمهوريت» يعني حکومت برخواسته از مردم و يا همان دمکراسي گرچه مورد اتفاق اغلب تحليلگران، سياستمداران و حاکمان سياسي است، اما نظام‌هاي حکومتي در معني اصطلاحي اين واژه دچار اختلاف نظرهستند و از آن برداشتهاي متفاوتي دارند. 

در زمان تعيين نظام سياسي کشور پس از سرنگوني نظام طاغوت شاهنشاهي «جمهوري دمکراتيک»، «جمهوري»، «حکومت اسلامي» و ... از جمله نظامهاي بود که مطرح شد، ولي امام راحل از همان ابتدا تاکيد فراواني بر استقرار نظام حکومتي جمهوري اسلامي داشتند، به طوري که برجمهوري اسلامي نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر تاکيد کردند. 

اين تاکيد نيز بر اساس خواست مردم در دوران مبارزات ضد ستم شاهي بود که در شعار آنها موج مي زد و مردم در همه تظاهرات‌ها يکپارچه استقلال آزادي و جمهوري اسلامي را فرياد مي‌کشيدند.
بر اين اساس اصل جمهوريت و اسلاميت اصل جدا ناپذيردر نظام حکومتي ايران است که براي تثبيت، استمرار و تداوم آن شهيدان زيادي تقديم شده است. 

؟«آزادي» از ديگرشعارها و خواسته‌هاي ملت ايران در ايام انقلاب بود که با استقرار جمهوري اسلامي شکل عملي به خود گرفت و قشرهاي مختلف با حضور در تمام صحنه‌ها آزادانه به خواسته‌هاي خود جامه عمل پوشانده و در تعيين سرنوشت خود مشارکت مي‌کنند. 

گرچه لغت آزادي نيزهمانند ديگر واژه‌ها، امروزه مظلوم واقع شده و در نظام سلطه مصادره مي‌شود و با نام آزادي حقوق خيلي‌ها تضييع مي‌گردد، ولي اين واژه در اسلام معناي متعالي دارد. بر اين اساس مردم طبق قانون براي تعالي و کمال خود از حق انتخاب و آزادي بيان برخوردار است وکسي نمي تواند اين حق را از مردم سلب کند. در اين مکتب سلب آزادي و حق انتخاب از خود نيز نوعي ظلم به خويش است. 

«استقلال» بعد ديگري از نظام جمهوري اسلامي ايران است که با استقرار آن ملت ايران از وابستگي به شرق و غرب رهايي يافت و در عرصه بين الملل با حفظ اصول به دفاع از حقوق خويش پرداخت. 

استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و سرنگوني نظام سلطنتي پهلوي علاوه بر اينکه تحولات داخلي به دنبال داشت، تغييراتي در نظام بين الملل، به ويژه در خاورميانه ايجاد کرد تغييراتي که با اهداف استعمارگران همسو و سازگار نبود و دشمني آنان را عليه ملت ايران برانگيخت. 

از اين رو حفظ استقلال هزينه‌هايي در برداشته و دشمنان اين مرزوبوم با طراحي توطئه‌هاي مختلف از جمله جنگ تحميلي، ترور شخيصت‌هاي سياسي، تحريم قتصادي و... و درنهايت ايجاد موانع و دشمني در دست يابي به فناوري صلح آميزهسته‌اي سعي در خدشه دار کردن استقلال ملت هوشيار ايران عزيز دارد. 

ملت ايران در آغاز دهه چهارم استقرار «استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي» با تجديد پيمان با آرمانهاي امام خميني (ره) معمارکبير انقلاب اسلامي و شهيدان به خون خفته خود بار ديگر بر حفظ اين آرزشها پاي مي‌فشارد و روز «جمهوري اسلامي» را به عنوان يکي از ماندني ترين روزهاي تاريخي اين سرزمين گرامي مي‌دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت   توسط مدیر  |